Autisme

Autisme


Auteur:H. Roeyers

  • Nederlands
  • 129 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • oktober 2008
  • Samenvatting

    De eerste wetenschappelijke beschrijving van autisme werd in 1943 gepubliceerd door Leo Kanner. Sindsdien heeft autisme een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op onderzoekers en clinici uit diverse disciplines. Dit leidde tot vele duizenden publicaties. Het aantal verwijzingen op internet overstijgt de 20 miljoen en neemt met de dag toe. Het is niet eenvoudig om binnen deze veelheid aan informatie je weg te vinden. Dit heeft tot gevolg dat de term autisme wel bij heel wat mensen bekend is, en te pas en te onpas wordt gebruikt, maar dat over diverse aspecten van deze complexe stoornis heel wat misverstanden en onduidelijkheden blijven bestaan. Dit boek is een poging om wat orde te scheppen en de huidige wetenschappelijke kennis over autisme op een rijtje te zetten en te vertalen naar de praktijk. De auteur gaat ook in op veelgestelde vragen als: komt autisme alsmaar vaker voor?, wat is het verschil tussen autisme en asperger syndroom?, wat is nu eigenlijk de oorzaak van autisme? enzovoort.Het boek richt zich in eerste instantie naar professionelen en studenten die iets meer willen weten over autisme en verwante stoornissen, maar ook ouders en andere geinteresseerden vinden er zeker hun gading in.Over de auteur:HERBERT ROEYERS, klinisch psycholoog, is als hoogleraar verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij leidt er de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen. Hij is lid van het directiecomite van het Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen te Gent en consulent van het Gentse Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen.