Atlas vd anatomie delen 1,2,3 in cassette

Atlas vd anatomie delen 1,2,3 in cassette

  • Nederlands
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • mei 2012
  • Samenvatting

    Deel 1: Bewegingsapparaat biedt studenten alle basiskennis over dit onderwerp die zij voor hun toekomstige beroep nodig hebben. Het boek is in drie delen opgebouwd: in Algemene anatomie vindt de student een overzicht van de cel-, weefsel-, skelet- en spierleer. De Systematische anatomie van het bewegingsapparaat geeft inzicht in de opbouw, de functie en het samenspel van skelet en spieren. De Topografie van de perifere geleidingsbanen behandelt de perifere geleidingsbanen, voor zover deze betrekking hebben op het bewegingsapparaat.Deel 2: Inwendige organen biedt de student de basiskennis over het meest diverse onderdeel van het vakgebied. Het boek bespreekt zowel de macroscopische als de microscopische karakteristieken van de organen, aan de hand van inzichtelijke afbeeldingen. De student krijgt daarbij steeds een beschrijving van de ligging en de functie van het orgaan. Dit wordt aangevuld met klinische opmerkingen die het belang van de leerstof voor de beroepspraktijk belichten. Een afzonderlijk deel is gewijd aan de zwangerschap en de menselijke ontwikkeling in de embryonale en foetale fase.Deel 3: Zenuwstelsel en zintuigen biedt de student een systematisch overzicht van de ontwikkeling, bouw en functionele organisatie van de verschillende delen van de hersenen, het zenuwstelsel en de zintuigen. Binnen de anatomie geldt het zenuwstelsel als een zeer complex orgaan. Vandaar dat aan het zenuwstelsel een afzonderlijk deel van de Atlas van de anatomie is gewijd. Zowel macroscopische als microscopische aspecten worden belicht. Ook maakt de student kennis met de jongste technieken op het gebied van neuroanatomisch onderzoek en met nieuwe zenuwverbindingen die dankzij deze technieken zijn ontdekt. Dit wordt aangevuld met een beknopte uitleg over beeldvormende technieken als PET, CT en MRI. Verder biedt het boek een inleiding in de moleculaire grondbeginselen van de prikkeloverdracht (het samenspel van ionenkanalen en neurotransmitterreceptoren). Tot slot is er aandacht voor embryologie en motoriek.Wat is er veranderd in de herziene druk?In alle delen zijn tekst en beeld opnieuw herzien en geactualiseerd. Aan het einde van elk hoofdstuk is nu een woordenlijst Latijn-Nederlands toegevoegd. Bestaande klinische aanwijzingen, die de verbinding leggen met de praktijk, zijn bijgewerkt. Het aantal aanwijzingen is aanzienlijk uitgebreid.In deel 2 is aan het deel Zwangerschap en menselijke ontwikkeling een uitgebreid hoofdstuk over de Ontwikkeling van orgaansystemen toegevoegd, compleet met full colour afbeeldingen.In deel 3 is nieuwe informatie toegevoegd, onder meer over moderne ‘imaging’ technieken en over de werking en functie van receptoren.