Atlas Van Plantengemeenschappen In Nederland

Auteur:E.J. Weeda

  • Nederlands
  • 256 pagina’s
  • Knnv Uitgeverij
  • september 2003
  • Samenvatting

    Het derde deel van de Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland beschrijft op heldere wijze de 11 klassen (55 gemeenschappen) van de kust en van binnenlandse pioniermilieus. Voor een beschrijving en verantwoording van de door het samenstellen van de Atlas gehanteerde methode verwijzen de auteurs naar deel 1. Per plantengemeenschap geeft de Atlas in een tweetal kaarten een indruk van de verspreiding voor 1975 en de actuele situatie. Bovendien wordt op basis van floristische gegevens een schatting gemaakt van de plaatsen waar de gemeenschap in Nederland nog meer voor zou kunnen komen.