Atlantis

Atlantis


Auteur:Rand Flem-Ath

  • Nederlands
  • 190 pagina’s
  • Uitgeverij Elmar
  • Samenvatting

    Is Atlantis eindelijk gevonden? Dit boek levert het verbazingwekkende en overtuigende bewijs dat het zo is. Dat Antarctica in feite het verloren Atlantis is… Rand en Rose Flem-Ath baseren hun theorie op het werk van professor Charles Hapgood. Die beweerde in de jaren ’50 dat de aarde onderhevig was geweest aan een verschuiving van de aardkorst waardoor de beschaving werd vernietigd en de continenten naar hun huidige positie verschoven. Met behulp van de theorie van de verschoven aardkorst komen de aanwijzingen voor de positie van Atlantis in een nieuw daglicht te staan. De auteurs zijn daarbij geholpen door oude kaarten die delen van de wereld laten zien -inclusief Noord- en Zuid-Amerika en een ijsvrij Antarctica-, lang voordat deze gebieden door Europese onderzoekers in kaart waren gebracht! Deze kaarten stellen dus de aarde voor, voordat de grote verschuiving plaatsvond. Rand en Rose Flem-Ath leveren het bewijs voor het bestaan van een geavanceerde cultuur, die werd weggevaagd door