Astrologie basis cursus

Astrologie basis cursus


Auteur:G. Fransen

  • Nederlands
  • 416 pagina’s
  • Synthese
  • oktober 2002
  • Samenvatting

    Astrologie Basis Cursus, het ABC van de astrologie, is eerder een basis- dan een beginnerscursus. Waarom is het verschil zo belangrijk? In opleidingen wordt vaak de astrologische kennis op een eenvoudige manier doorgedreven in de verwachting dat het werkelijke inzicht later komt. De meeste stratende astrologiebeoefenaars slagen er echter niet in om de materie echt te begrijpen en zij kunnen bijgevolg hun kennis dan ook niet in de praktijk brengen. Dit boek geeft een verklaring van de astrologische symboliek. Het start bij de basis-beginselen. De beginnende astroloog wordt van het begin af gestimuleerd om op een heldere en inzichtelijke wijze met astrologie om te gaan. De basis, die gelegd wordt is geen starre structuur, geen levenloos geraamte. De nauwe verbondenheid tussen alles en iedereen wordt duidelijk gemaakt. Greet Fransen slaagt erin de lezer in astrologie-land wegwijs te maken en een grote gevoelsmatige betrokkenheid bij te brengen. Het gevolg is dat de horoscoop gaat leven en dat er en wereld voor je open gaat. Astrologie Basis Cursus is een overzichtelijk en compleet werkboek, geschreven door Greet Fransen, een zeer bekend astrologe. Zij had haar eigen tv-programma over astrologie. En ze heeft een uitgebreide astrologische praktijk sinds 1992. Voordien was zij voorzitter van de werkgroep voor hoogbegaafde kinderen; ze was jaren lid van MENSA (de vereniging voor hoogbegaafde volwassenen). Zij is voorzitter van de astrologische vereniging Persephone.