ASL, Application Services Library – Management Guide

 ASL, Application Services Library - Management Guide


Auteur:Remko van der Pols

  • Nederlands
  • 105 pagina’s
  • Haren Publishing
  • Nederlandse editie
  • november 2006
  • Samenvatting

    ASL, Application Service Library, is het framework dat invulling geeft aan het applicatiebeheer in een organisatie. Het belang om applicatiebeheer professioneel en volwassen in te vullen, wordt ook breed onderkend in de markt, en is ook de reden van verschijnen van deze management guide. ASL is een standaard in het publieke domein, wordt ondersteund door best practices, en geeft concrete invulling aan het vak applicatiebeheer. ASL sluit aan op BiSL, Business Information Services Library, en het veel gebruikte framework ITIL, Information Technology Infrastructure Library. Deze management guide heeft als doel om inzicht te geven in het framework ASL, te schetsen hoe applicatiebeheer in de praktijk wordt uitgevoerd en hoe ASL daarbij van nut kan zijn. Om dit zichtbaar te maken, worden de processen van functioneel beheer geschetst aan de hand van een casus die door het hele boek heen loopt.