Asi es / 1 / deel Tekstboek

Asi es / 1 / deel Tekstboek


Auteur:Max van der Linden

  • Nederlands
  • 196 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • oktober 2003
  • Samenvatting

    Asi es is een communicatieve methode Spaans voor het volwassenenonderwijs, zoals volksuniversiteiten, sociale promotie (Belgie) en privecursussen. De methode is sterk gericht op spreekvaardigheid. Naast het trainen van de taalvaardigheden biedt de methode veel informatie over Spanje.Asi es gaat uit van de moedertaal van de cursist. De contrastieve opzet houdt rekening met moeilijkheden die Nederlandstalige cursisten blijken te hebben met Spaans. De methode is zo opgezet dat de cursisten hedendaags en authentiek Spaans leren gebruiken in alledaagse en vaak voorkomende situaties. Elke les is zo opgebouwd dat de cursist systematisch de taalmiddelen leert gebruiken die in de les worden aangeboden en zo de leerdoelen, die aan het begin van de les genoemd staan, kan bereiken.De methode bestaat uit twee delen. Elk deel bevat een bronnenboek, een oefenboek, een sleutel een docentenhandleiding.Asi es is de opvolger van de veelgebruikte methode Eso si. Een aantal auteurs van Eso si heeft ook meegewerkt aan Asi es. Alle auteurs hebben hun sporen ruim verdiend binnen het (volwassenen)onderwijs. Asi es is een doordachte methode die de cursist Spaans alle instrumenten aanreikt om in Spaanstalige landen uit de voeten te kunnen.- Full colour, met ruime hoeveelheid illustraties- Bevat 25 lessen- Bevat naast de uitgangsteksten ook grammatica, woordenschat, sleutelzinnen, cultuurteksten- Elke vijfde les is een herhalingsles- Met uitgebreid grammaticaoverzicht- Met alfabetische woordenlijsten N-S en S-N.