Arresten burgerlijk recht / 2013

Arresten burgerlijk recht / 2013

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • augustus 2013
  • Samenvatting

    Deze bundel bevat arresten van de Hoge Raad en enkele uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie, die betrekking hebben op het burgerlijk vermogensrecht. Bij de selectie is rekening gehouden met de kenbaar gemaakte wensen van verschillende universiteiten. De arresten zijn opgenomen zoals zij in de Nederlandse Jurisprudentie of de Rechtspraak van de Week zijn gepubliceerd. Een uitspraak is overgenomen uit het Weekblad van het Recht. Vanaf de eerste druk van deze bundel in 1972 heeft steeds voor ogen gestaan een selectie uit deze belangrijke bronnen voor de studenten toegankelijk te maken.