Archipelago / Meetings + CD-ROM

Auteur:M. Schrevel

  • Nederlands
  • 90 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • oktober 2003
  • Samenvatting

    Iedere afgestudeerde hbo’er moet in staat zijn effectief te vergaderen in het Engels. Meetings besteedt uitgebreid aandacht aan alle vaardigheden die daarvoor nodig zijn. De methode gaat in op de voorbereiding die iedere deelnemer vanuit zijn functie moet verrichten en op de wijze waarop hij vervolgens aan de vergadering deelneemt. Ook de taken en bezigheden van de voorzitter worden belicht. De vergaderprocedures en -processen komen gedetailleerd aan bod. (wr)Daarnaast gaat Meetings dieper in op aspecten als non-verbale communicatie, notuleren, onderhandelingstechnieken en fouten in communicatie. Verder geeft het boek een overzicht van het Engels als vergadertaal met haar eigen terminologie. (wr)De cd-rom bevat extra (woord)materiaal, voorbeeldzinnen met uitspraak en de uitwerkingen van de opdrachten.