Arbeidsrechtelijke themata EBOOK

Arbeidsrechtelijke themata


Auteur:Loonstra

  • Nederlands
  • Boom Uitgevers Den Haag
  • oktober 2009
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    In dit studieboek wordt het positieve arbeidsrecht besproken vanuit de gedachte dat dit rechtsgebied allerhande raakvlakken heeft met andere rechtsgebieden, zoals het vermogensrecht, het bestuursrecht en het ondernemingsrecht. Vanuit deze rechtsgebieden wordt als rode draad de vraag aan de orde gesteld, waar het bijzondere van het arbeidsrecht in gelegen is. Daarbij wordt de stof min of meer thematisch behandeld. De volgende thema’s komen aan bod:- enkele bijzondere aspecten van het arbeidsrecht- de arbeidsovereenkomst in het BW: historisch perspectief- de pre-contractuele fase- de kwalificatie van de overeenkomst- a-typische arbeidsrelaties- loon en arbeid- bijzondere bedingen- arbeid en prive- (mogelijke) wijziging van het arbeidscontract- schade tijdens de arbeidsovereenkomst- einde van de arbeidsovereenkomst- werkloosheid en ontslag- arbeidsongeschiktheid wegens ziekte- vermogensrecht en Boek 7 titel 10 BW- de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)- inspraak van werknemers De auteurs schromen bij de behandeling van de thema’s niet beargumenteerd stelling te nemen in debatten die (nog) niet (volledig) zijn uitgekristalliseerd. DoelgroepDit studieboek is in het bijzonder geschreven ten behoeve van het universitaire onderwijs aan juridische faculteiten. Het is geschikt voor zowel de bachelorfase (tweede en derde jaar) als voor de masterfase. Daarnaast kan het boek als naslagwerk voor de rechtspraktijk fungeren.