Arbeidsrecht

Arbeidsrecht


Auteur:Trees Karssen

  • Nederlands
  • 254 pagina’s
  • Coutinho
  • juli 2013
  • Samenvatting

    Wat is de rechtspositie van een sollicitant? En zijn de werknemer en werkgever gebonden aan een cao? In Arbeidsrecht komen dit soort vragen aan bod. De auteur gaat in op zowel het algemene arbeidsrecht (voor de private sector) als het ambtenarenrecht (voor de overheidssector). Ze bespreekt de verschillende aspecten waar iemand tijdens zijn werkzame leven mee te maken krijgt. Eerst wordt het aangaan van het dienstverband behandeld, met onderwerpen als de flexibele arbeidsrelaties, de personeelsadvertentie en de aanstellingskeuring. Daarna komen zaken aan de orde die gedurende het dienstverband spelen, bijvoorbeeld de arbeidstijden, het stakingsrecht en de medezeggenschap. Ten slotte wordt de beeindiging van de arbeidsovereenkomst besproken.Ieder hoofdstuk sluit af met vragen om de kennis te toetsen en opdrachten die gericht zijn op het hanteren van de rechtsregels in de praktijk. Arbeidsrecht is bedoeld voor studenten aan juridische opleidingen, zoals HBO-Rechten, management, economie en recht (MER) en sociaal juridische dienstverlening (SJD). Het is tevens geschikt voor studenten human resource management (HRM), professionals in de P&O-sector en ambtenaren.Mr. Trees Karssen is werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is daarnaast docent Beginselen recht bij de School of Accountancy & Controlling van Nyenrode Business Universiteit.www.coutinho.nl/arbeidsrecht: de code in dit boek geeft de gebruiker 18 maanden exclusieve toegang tot deze website.