Arbeidsrecht

Arbeidsrecht


Auteur:M. Treep

  • Nederlands
  • 381 pagina’s
  • Boom Juridische uitgevers
  • augustus 2012
  • Samenvatting

    In Arbeidsrecht worden de belangrijkste thema’s op het gebied van het arbeidsrecht behandeld. Door de systematische, maar ook praktische opzet is het boek geschikt voor zowel beroepsopleidingen op HBO-niveau als voor functionarissen die in de dagelijkse beroepspraktijk met vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht geconfronteerd worden. Ook leent het boek zich goed voor het gebruik bij trainingen en cursussen op het terrein van het arbeidsrecht voor het bedrijfsleven. De volgende thema’s komen aan de orde:_x000D__x000D_Inleiding recht. Deze module gaat in op die aspecten uit het algemene recht, die relevant zijn voor een beter begrip van het arbeidsrecht._x000D_Arbeidsovereenkomstenrecht. Aan bod komt onder andere de regelgeving omtrent contracten voor (on)bepaalde tijd, proeftijd, loon, vakantie en verlof en overige rechten en plichten van werknemer en werkgever. Tevens wordt een aantal modelovereenkomsten gegeven._x000D_Ontslagrecht. Ingegaan wordt op de diverse wijzen waarop een arbeidsrelatie beëindigd kan worden. Stilgestaan wordt bij de ontslagvergunningsprocedure bij het UWV WERKbedrijf, de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter, de ontslagvergoedingensystematiek, het beëindigen van contracten voor bepaalde tijd, ontslag op staande voet, enzovoort. _x000D_CAO- en stakingsrecht. In deze module wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van het collectieve arbeidsvoorwaardenrecht. Aan de orde komen ander andere de soorten CAO-bepalingen die er zijn en de rechten die werknemers aan een CAO kunnen ontlenen. Tevens komt het stakingsrecht aan de orde._x000D_Flexibele arbeidsrelaties. Uitgebreid wordt ingegaan op het steeds belangrijker wordende randgebied van het arbeidsrecht waar we onder andere oproepkrachten, uitzend- en detacheringskrachten, freelancers en thuiswerkers tegenkomen._x000D_