Anton de Kom EBOOK

Anton de Kom


Auteur:Alice Boots

  • Nederlands
  • Atlas Contact, Uitgeverij
  • maart 2010
  • EPUB met digitaal watermerk
  • Samenvatting

    De Surinaamse Anton deKom(1898-1945)was vrijheidsstrijder, verzetsheld, vakbondsman,activist, schrijver en banneling. In deAmsterdamse Bijlmeermeer staat zijn standbeeld,maar over zijn leven is nog steeds weinig bekend.Alice Boots en RobWoortman hebben na uitgebreidonderzoek in archieven en na gesprekkenmet de nazaten vanDeKomzijn levensverhaalgereconstrueerd. In Anton de Kom vertellen zij overzijn jeugd in Paramaribo, zijn vertrek naarNederland en over het boek dat hij schreef alsaanklacht tegen hetNederlands kolonialisme:Wij slaven van Suriname. Tijdens de TweedeWereldoorlogbelanddeDeKomin het verzet en hij zouuiteindelijk overlijden in eenDuits concentratiekamp.DeKoms gedachtegoed over Suriname en slavernijbleef van grote betekenis voor de ontwikkelingvan Suriname tot zelfstandige natie, en ook datverhaal wordt nu verteld in deze boeiendebiografie.