Angst voor de tandarts

Auteur:Ad De Jongh

  • Nederlands
  • 251 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • april 2006
  • Samenvatting

    “Angst voor de tandarts is een wijd verbreid fenomeen. Maar liefst veertig procent van de Nederlandse bevolking zegt bang te zijn voor een tandartsbezoek en naar schatting 800.000 Nederlanders gaan om die reden helemaal niet. Dit leidt meestal tot een zichzelf versterkende spiraal van vermijding, tandbederf, rampgedachten en een leven vol met angst, pijn en schaamte. Ondanks de omvang van de problematiek kent het Nederlandse taalgebied a€“ vreemd genoeg a€“ geen echte vakliteratuur op dit terrein. De meeste hand- en leerboeken behandelen het probleem wel, maar beperken zich tot het beschrijven van algemeenheden of tot a€“ vaak weinig toegankelijke a€“ onderzoeksresultaten op deelgebieden.’Angst voor de tandarts’ geeft een overzicht van de kennis die er in de afgelopen jaren over dit verschijnsel a€“ en de behandeling ervan a€“ is opgebouwd. Een psychologische aanpak en pragmatisme staan daarbij centraal. In deel 1 van dit boek wordt uitleg gegeven over wat angst voor de tandheelkundige behandeling inhoudt, wat de belangrijkste oorzaken zijn en welke gevolgen het uitblijven van behandeling heeft. Ook wordt inzicht gegeven in de specifieke dynamiek van deze angst en de meer pathologische varianten ervan. Vervolgens komt de diagnostiek van tandartsangst aan bod (deel 2). Deel 3 tenslotte biedt een ruime sortering aan psychologische benaderingen om het probleem bij de wortel aan te pakken.’Angst voor de tandarts’ is niet alleen geschreven voor tandartsen algemeen practici, angsttandartsen, tandartsassistenten, mondhygiA«nisten, kaakchirurgen en zij die daarvoor in opleiding zijn. De uitgave is ook bedoeld voor psychologen, orthopedagogen en andere beroepsbeoefenaars in de GGZ, met de bedoeling handvatten aan te reiken bij de behandeling van tandartsangstigen die zich aanmelden in een GGZ-instelling of eerstelijns praktijk.”