Anders kijken EBOOK

Auteur:Joop Willemse

  • Nederlands
  • Springer Media B.V.
  • maart 2010
  • EPUB met digitaal watermerk
  • Samenvatting

    In de systeemtheorie worden de oorzaken van de gedragingen van mensen niet in de persoon zelf gelegd, maar in de werking van het systeem en in de wisselwerking tussen personen. Het gedrag van iemand vormt altijd een reactie op het gedrag van iemand anders of van meer personen. Daarbij gaat het om oorzaken van het gedrag. Deze oorzaken zijn niet te herleiden tot de individuen zelf, maar moeten worden gezocht in de structuur waar deze individuen deel van uitmaken. Kortom, de systeemtheorie biedt een ander zicht op mens en samenleving: Anders kijken.Dit boek geeft geen geisoleerde presentatie van de systeemtheorie, maar legt voortdurend verbindingen met de beroepspraktijk. Deel I en II gaan over de theorie, die wordt verduidelijkt aan de hand van vele interessante casussen. Deel III gaat over de toepassingsterreinen waarop de theorie in ieder geval betrekking heeft: gezinnen, leefgroepen, organisaties en wijken.Anders kijken verdient een plaats in de opleiding voor sociaal-pedagogisch en sociaal-juridische hulp- en dienstverleners, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, opbouwwerkers, onderwijzers, artsen, wijkverpleegkundigen en andere werkers in de gezondheidszorg.