Anders kijken , 2e oplage (gewijzigd)

Anders kijken , 2e oplage (gewijzigd)


Auteur:Joop Willemse

  • Nederlands
  • 371 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • december 2011
  • Samenvatting

    Door de jaren heen is veel methodiek ontwikkeld op het terrein van hulpverlening aan gezinnen. Met betrekking tot het werken met leefgroepen, teams en wijken en ten aanzien van het kijken naar organisaties is de systematische methodiekontwikkeling minder verder voortgeschreden. Dit boek is voor de toepassing van die systeembenadering een stimulans. In het boek worden theorie en praktijk op een geintegreerde en samenhangende wijze gepresenteerd. Het legt voortdurend verbindingen met de beroepspraktijk. Deel I en II gaat over de theorie. Hier wordt de lezer grondig geinformeerd over het begrip systeem, over interactie en communicatie, over de centrale begrippen inhoud en betrekking, over het onderscheid tussen analoge en digitale communicatie, over complementaire en symmetrische interactie, over lineaire en circulaire causaliteit en paradoxale communicatie. Deel III is gewijd aan de toepassingsterreinen, waarop de theorie betrekking heeft: gezinnen, leefgroepen, organisaties en wijken.De didactische kracht van het boek zit vooral in de voorbeelden. Wie moeite heeft met de begripsmatige en theoretische uiteenzettingen, kan door het lezen van de voorbeelden genieten van een grote reeks soms tragikomische miniverhalen die de theorie verduidelijken en tot leven brengen. De voorbeelden hebben tevens als functie de lezer te prikkelen om met eigen verhalen te komen. Uitermate geschikt voor de opleiding voor sociaal-pedagogisch en sociaal-juridisch hulp- en dienstverleners, maatschappelijk werkers, pedagogen en artsen.