Anders kijken!

Anders kijken!


Auteur:Joop Willemse

  • Nederlands
  • 354 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • juni 2010
  • Samenvatting

    De systeembenadering heeft zich binnen de wereld van hulp- en dienstverlening een belangrijke positie verworven. Oorzaken van de gedragingen van mensen worden niet in de persoon zelf gelegd, maar in de werking van het systeem en in de wisselwerking tussen personen. De theorie biedt een gedegen fundament voor het doen van interventies.Deze nieuwe druk bevat een hoofdstuk over paradoxale communicatie; het hoofdstuk over organisaties is herschreven; het emotionele krachtenveld binnen het gezin komt aan bod en tot slot zijn ontwikkelingen op wijkniveau verwerkt. Veel aandacht wordt besteed aan voorbeelden en de toepassing in de praktijk.