Anatomie, fysiologie en pathologie

Anatomie, fysiologie en pathologie


Auteur:K. Kok

  • Nederlands
  • 414 pagina’s
  • Reed Business
  • november 2010
  • Samenvatting

    Een helder geschreven en goed geillustreerd leerboek voor anatomie, fysiologie en pathologie is onmisbaar voor mbo- en hbo-studenten. Anatomie, fysiologie en pathologie helpt de student zich de als moeilijk ervaren leerstof eigen te maken. Dit leerboek is logisch opgebouwd. Het bestaat uit twee delen. Deel A behandelt de anatomie en fysiologie en deel 2 de pathologie. Elk hoofdstuk begint met een aantal leerdoelen. Trefwoorden in de marge helpen de student de leerstof makkelijker op te nemen. Het boek is uitvoerig geillustreerd met anatomische afbeeldingen. Voor de veertiende druk van Anatomie, fysiologie en pathologie is de tekst grondig herzien. Gedateerde informatie is vervangen door hedendaagse kennis en inzichten. Nieuweillustraties zijn toegevoegd of waar nodig aangepast. De wijziging van de vijftiende druk ten opzichte van de veertiende druk is de onlinetoevoeging Studeren 2.0. Anatomie, fysiologie en pathologie is bedoeld voor mboopleidingen voor verzorgenden, maar ook zeer geschikt voor hbo.De oorspronkelijke tekst van K. Kok is herzien en bewerkt door J. Houweling en A.C.L.M. Zuiderwijk. Beiden zijn specialist ouderengeneeskunde en hebben ruime ervaring in het onderwijs aan verzorgenden.