Anatomie en fysiologie EBOOK

Auteur:F.H. Martini

  • Nederlands
  • Pearson Benelux B.V.
  • juni 2010
  • Adobe pdf met kopieerbeveiliging (DRM)
  • Samenvatting

    Anatomie en fysiologie, een inleiding is een uitgebreide kennismaking met de grondslagen, basisbegrippen en gespecialiseerde termen die van wezenlijk belang zijn voor inzicht in de bouw en werking van het menselijk lichaam. Met dit boek verwerft de student de noodzakelijke basiskennis van de anatomie en fysiologie. Het bespreekt stapsgewijs en tot in detail organen en lichaamsdelen, hun werking en wat er gebeurt als ze juist niet werken. Daarnaast biedt het boek hulp bij het interpreteren van informatie die het lichaam geeft en verschaft het een handreiking bij het oplossen van problemen. Ook toont het de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het lichaam. Het boek geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag welke invloed een verandering in een orgaanstelsel heeft op de andere stelsels, en welke invloed veroudering heeft op orgaanstelsels. Aan de hand van klinische aantekeningen over ziektes en afwijkingen wordt steeds een link met de praktijk gelegd. Nieuw in deze editie zijn onder meer nieuwe herhalingsvragen met visuele elementen en het gebruik van de gangbaardere Latijnse terminologie in plaats van de Nederlandse termen. Daarnaast zijn de illustraties verbeterd, waarbij meer aandacht is voor de verhoudingen en plaatsing van een orgaan in het lichaam. Anatomie en fysiologie, een inleiding is geschreven voor studenten die een opleiding volgen in de gezondheidszorg. Frederic H. Martini werkt aan de universiteit van Hawai (Hilo en Manoa) en het Shoals Marine Laboratory. Edwin F. Bartholomew geeft les in anatomie en fysiologie van de mens aan Lahainaluna High School, Hawai. Dit boek is bewerkt voor de Nederlandstalige markt door Hans Isselee en Irmgard Poelaert. Hans Isselee is docent en hoofd van de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie aan de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (K.H.B.O.) en eveneens verbonden aan de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de K.U. Leuven. Irmgard Poelaert is ook docent aan de K.H.B.O. in de afstudeerrichtingen Verpleegkunde, Ergotherapie, Logopedie en Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie.