Anam Cara

Anam Cara


Auteur:J. O’Donohue

  • Nederlands
  • 238 pagina’s
  • Uitgeverij Ten Have
  • mei 2005
  • Samenvatting

    In Anam Cara (zielsvriend) neemt de Ierse dichter, priester en filosoof John O’Donohue de lezers mee op reis naar het ‘Eiland van heiligen en geleerden’, waar zij hun eigen Anam Cara zullen ontdekken.De cycli van leven en natuur naspeurend, put dit inspirerende boek uit de heilige wateren van Ierlands spirituele nalatenschap – van de Kelten en hun druiden, van de imbas (sagen) van de rondzwervende barden en van de gewijde bronnen van de christelijke kloosters. O’Donohue onthult geheimen die ons opnieuw in verbinding brengen met de wereld om ons heen en de schatten in onze eigen ziel.