Analyse Van Aspecten

Analyse Van Aspecten


Auteur:K.M. Hamaker-Zondag

  • Nederlands
  • 321 pagina’s
  • Schors V.O.F.
  • maart 1995
  • Samenvatting

    ANALYSE VAN ASPECTEN – Deel 4 van de reeks: DE ASTROLOGISCHE DUIDING – In Deel 4 worden de aspecten, d.w.z. de hoeken die de planeten in de horoscopen met elkaar maken, diepgaand behandeld. Na uitleg van het begrip ‘aspect’ gaat Drs. Karen Hamaker-Zondag in op vragen als: wat is de werking van majeure en mineure aspecten – van de aspecten die meer of minder ingrijpend van invloed zijn. Welke orb speling in het aantal graden per aspecthoek – kunnen we hanteren en wat is het verschil in effect tussen in- en uitgaande, en tussen toe- en afnemende aspecten. Ook het verschijnsel van ongeaspecteerde planeten, een verwaarloosd onderdeel in de aspectduiding, komt uitgebreid aanbod.TEVENS VERSCHENEN VAN DRS. KAREN HAMAKER-ZONDAG: PSYCHE EN ASTROLOGISCH SYMBOOL – De grote verdienste van dit boek is, dat door de toevoeging van psychologische achtergronden aan de reeds gangbare astrologische begrippen, de tot nu toe gebruikte astrologische inhouden logischer en begrijpelijker worden en een veel wijder perspectief krijgen. In dit opzicht is dit boek op de Nederlandse astrologische markt enig in zijn soort en als zodanig onmisbaar voor iedere beginner en gevorderde in de astrologie.ELEMENTEN EN KRUIZEN ALS BASIS VAN DE HOROSCOOP – Deel 1 van de reeks: DE ASTROLOGISCHE DUIDING – Een grondige uiteenzetting van de inhoud en uitwerking van de vier elementen, de drie kruizen en hun onderlinge samenhang. Het boek bevat naast het theoretische deel een eenvoudige en heldere uitleg van wat men moet doen om een horoscoop te berekenen, plus talloze praktische aanwijzingen om goed gefundeerde analyses te maken, terwijl bovendien de theorieen aan de hand van voorbeeld-horoscopen verduidelijkt en waargemaakt worden.WEZEN EN WERKING VAN PLANETEN Deel 2 van de reeks: DE ASTROLOGISCHE DUIDING – De planeten in de tekens worden zeer gedetailleerd besproken en per element gerangschikt, waarbij de nadruk wordt gelegd op hoe de psychische inhouden van de planeten in de tekens logisch afgeleid en gecombineerd kunnen worden. In een van de appendices zijn steekwoorden opgenomen voor de planeten, de elementen en de kruizen, zodat de lezer zijn verkregen kennis kan toetsen.AARD EN ACHTERGROND VAN DE HUIZEN – Deel 3 van de reeks: DE ASTROLOGISCHE DUIDING -Deel 3 bespreekt de achtergronden van de huizen, welke niet gezien worden als onveranderlijke omstandigheden, maar als psychologisch verklaarbare, en daardoor dikwijls oplosbare situaties. Bij de bespreking van elk huis worden zowel de betekenis als een psychologisch-astrologisch commentaar gegeven, waardoor het inzicht in de planeten, in de huizen en in de motivaties, projecties e.d. aanzienlijk dieper wordt.HUISHEREN EN HUIZENVERBANDEN – Deel 5 van de reeks: DE ASTROLOGISCHE DUIDING – In de astrologie spelen de huizen (de twaalf parten waarin de horoscoop is verdeeld) een belangrijke rol, omdat zij de wijze uitbeelden waarop de door het teken gesymboliseerde aanleg zich in de levensomstandigheden manifesteert. Op het belang van het onderlinge verband van deze huizen, dat door de plaatsing van de huisheren (planeten, Zon en Maan) wordt veroorzaakt, wordt in dit boek uitvoerig ingegaan. Een goed begrip van de betekenis en werking hiervan geeft een essentiele verdieping aan de uitleg van de horoscoop.