Analyse

Auteur:J.H.J. Almering

  • Nederlands
  • 589 pagina’s
  • VSSD
  • mei 2005
  • Samenvatting

    “Analyse” behandelt de analyse op moderne wijze. De hoofdstukken behandelen de grondbegrippen, complexe getallen, limieten en continuteit, differentiaalrekening, integraalrekening, afbeeldingen, differentiaalvergelijkingen, meervoudige integralen, lijnintegralen, oppervlakteintegralen en reeksen.Aan het eind van de meeste paragrafen is een aantal oefeningen opgenomen om de lezer vertrouwd te maken met de voorafgaande leerstof. Aan het eind van elk hoofdstuk is een paragraaf met vraagstukken toegevoegd, gerangschikt overeenkomstig de behandeling van de leerstof in het betreffende hoofdstuk.Inhoud: Voorwoord Enkele wenken bij het gebruik Inhoud 1. Grondbegrippen 2. Complexe getallen 3. Limieten en continuiteit 4. Differentiaalrekening 5. Integraalrekening 6. Functies van IRn naar IRm 7. Differentiaalvergelijkingen 8. Meervoudige integralen 9. Lijnintegralen en oppervlakteintegralen 10. Reeksen Antwoorden Trefwoordenlijst Formulebladhttp://www.vssd.nl/hlf/wiskunde.html