Amsterdam-Noord in oude ansichten

Amsterdam-Noord in oude ansichten


Auteur:Wim Timp

  • Nederlands
  • 160 pagina’s
  • Europese Bibliotheek
  • februari 1994
  • Samenvatting

    Het lijkt paradoxaal om dit boekje over Amsterdam-Noord te beginnen met een foto van het profiel van de stad Amsterdam. Toch is het niet zo vreemd. Waar deed Amsterdam zich “heerlijker open” dan vanuit het land benoorden het IJ? Nog in 1823 schreef Maaskamp “de overzijde van het IJ, en wel bij het Tolhuis levert ons een schoon gezigt op de stad op…”. Maar ook omgekeerd genoot men van de weidsheid, het blinkende water en de groene landen en ook aan de stadszijde stond een herberg van waaruit men dit alles kon genieten. Witkamp beschreef het in 1861 aldus: “De schoone en gunstige ligging van dit gebouw met zijne prachtige vergezigten zoo op onze stad, als op de Zuiderzee, het IJ en de Waterlandsche Kust maakten het ten allen tijde met zijnen omtrek tot een veel bezocht punt, ja welligst tot het woeligste onzer zoo woelige stad. Het afvaren en aankomen van veer- en andere schepen ‘t gewemel van reizigers uit alle volken, van ingezetenen die er komen op hunne zaken te verrigten of een lu