Amor Fati

Amor Fati


Auteur:A. Herzberg

  • Nederlands
  • 120 pagina’s
  • Athenaeum Polak Van Gennep
  • juni 1998
  • Samenvatting

    Amor fati, ‘De aanhankelijkheid aan het levenslot; verscheen in november 1996. In het voorwoord schrijft de auteur: ‘Deze artikelen zijn gebundeld op grond van de overweging dat verbreiding van de kennis omtrent feiten, toestanden en stemmingen in de concentratiekampen van betekenis moet zijn voor het begrijpen van de problemen der samenleving. Dat velen daarbij reeds zijn voorgegaan, doet hieraan niet af. Alle uitingen van tijdgenoten die het gebeurde aan den lijve ondervonden hebben, zijn uiteraard subjectief, en daarop pretendeert dit boekje geen uitzondering te zijn. Op grond echter van verschillende subjectieve uitingen kan het objectieve oordeel worden gevormd, welk oordeel niet alleen van belang is voor de bejegening van het Duitse volk, maar ook, en zelfs in de eerste plaats voor de ontwikkeling van onze eigen toekomst. Als de kennis omtrent het gebeurde bij zou dragen tot het inzicht in datgene waartoe de mens in staat is, en waartoe hij, als men niet oppast, kan worden gebracht, dan ware er al veel gewonnen.’Deze korte opstellen, die in hun kaalheid, wijsheid, menselijkheid zo aangrijpend zijn, waarschijnlijk juist omdat Herzberg zich bewust onthoudt van uitweidingen over beleefde en waargenomen gruwelen, maakte hem opnieuw bij velen bekend en geliefd. Amor fati is bekroond met de Wijnaendts-Franckenprijs. Boudewijn Buch noemde het de mooiste Salamander ooit verschenen.