Amiens’ Arabisch Nederlands woordenboek / deel middel

Amiens' Arabisch Nederlands woordenboek / deel middel


Auteur:Sharif Amien

  • Nederlands
  • 959 pagina’s
  • Arabisch-Nederlandse Uitgeverij
  • februari 2011
  • Samenvatting

    Het meest uitgebreide woordenboek dat tot nu toe in Nederland en Belgie is verschenen en bestaat uit twee delen, het Nederlands -Arabische deel bevat 50.000 woorden met foto’s, Arabisch – Nederlandse deel bevat ( 90.000 ) woorden en het standaard Arabisch is gevocaliseerd en speciaal ontwikkeld voor gebruik in het onderwijs en voor dagelijks gebruik, deze woordenboeken bevatten enorm veel moderne woorden.Uitdrukkingen, kennis en wetenschap, U treft woorden aan welke betrekking hebben op : taalkunde, economie, sport, plant, rechtswetenschappen, politicologie, sociaal-maatschappelijke woorden, wiskunde, filosofie, biologie, geschiedenis, rechtsregels v.d Islam en Christendom, natuurkunde, vogelkunde, geneeskunde etc. Zeer geschikt voor zowel Arabischtaligen als voor Nederlandstaligen .