Ambitie.info / BPV Kassa en veiligheid

Ambitie.info / BPV Kassa en veiligheid


Auteur:M. Steenberg

  • Nederlands
  • Edu-Actief
  • maart 2014
  • Samenvatting

    In dit BPV-katern Kassa en veiligheid wordt de theorie uit het boek Kassa en veiligheid toegepast in de praktijk van het leerbedrijf. De hoofdstukindeling van het katern komt overeen met die van het theorieboek. Op deze manier kunnen beide boeken eenvoudig naast elkaar gebruikt worden.De onderwerpen die aan bod komen hebben te maken met kassahandelingen, calamiteiten en criminaliteit.