Als Woorden Tekortschieten

Als Woorden Tekortschieten


Auteur:Maarten B. Blom

  • Nederlands
  • 151 pagina’s
  • Meinema
  • november 2003
  • Samenvatting

    In het eerste deel van dit boek toont de auteur aan de hand van vier casestudies aan, hoe belangrijk het voor een geloofsgemeenschap is dat pastores hun functie als leider vervullen. Indien nodig dienen zij hun positie te gebruiken en de daad bij het woord te voegen. Vanuit de tweeledige pastorale opdracht om te hoeden en te versterken beklemtoont de auteur, dat het ook voor de pastor zelf van belang is dat hij of zij de leiderschapsfunctie op een juiste wijze binnen een gemeente of parochie vervult.Op de achtergrond speelt de vraag mee hoe pastores kunnen voorkomen dat zij in hun werk opbranden. De combinatie van een conflictueuze situatie en een gebrek aan pastorale benaderingswijzen is er de oorzaak van dat nodeloos veel energie verloren gaat.In het tweede deel richt de aandacht zich op een reeks interventies die het de pastor mogelijk maken in betrekkelijk korte tijd en met weinig energie mensen verder te helpen.In het derde deel staat de vraag centraal welke mogelijkheden er zijn binnen het pastoraat, als blijkt dat woorden op zich niet voldoende zijn.