Als kinderen je een zorg zijn / druk 1

Als kinderen je een zorg zijn / druk 1


Auteur:Thomas Lickona

  • Nederlands
  • Uitgeverij Intro
  • Samenvatting

    In dit boek gaat het over de morele ontwikkeling van het kind en hoe ouders en opvoeders het daarbij kunnen helpen zelfstandig te worden, verantwoordelijkheid te dragen en te leren wat goed en kwaad is. Een kind wordt ingeleid in de regels die in een gezin en in de maatschappij gelden. Het zal ermee leren omgaan en ze op hun waarden leren toetsen, besef krijgen van eerlijk en oneerlijk, van recht en onrecht. Lickona hanteert in zijn betoog geen droge theorieen. Op levendige wijze illustreert hij zijn boek met talrijke voorbeelden uit eigen gezins-en werksituatie. Hij baseert zich daarbij op de uitgangspunten van de morele ontwikkeling. Behalve de visie van de bekende psycholoog Kohlberg spelen ook de ideeen van andere wetenschappers een rol, waardoor een breed georienteerd boek is ontstaan. Er zijn drie hoofddelen: de morele opvoeding en de ontwikkeling van het kind – van baby tot kleuter – van de eerste levensjaren tot in de volwassenheid.