Als Het Leven Veel Pijn Doet

Als Het Leven Veel Pijn Doet


Auteur:Harry De Bock

  • Nederlands
  • Free Musketeers
  • april 2011
  • Samenvatting

    Zelfdoding, nog steeds een taboe in onze samenleving. De nabestaanden worstelen met schuldgevoelens, gemis, kwaadheid, schaamte. De samenleving weet hier vaak geen raad mee. Allerlei verhalen rond de zelfgekozen dood doen de ronde. Dit boek wil proberen om zelfdoding onder de aandacht te brengen. De nabestaanden na een zelfdoding van een dierbare komen uitgebreid aan het woord. Zij vertellen openhartig over hun leven met een naaste die ‘worstelde met het leven’.Er is ook aandacht voor jongeren en scholen rond het thema zelfdoding. Zowel in Belgie als in Nederland is er elke week een jongere te betreuren die door zelfdoding afscheid neemt van het leven.