Alles Onder Controle

Alles Onder Controle


Auteur:Bart De Koning

  • Nederlands
  • 144 pagina’s
  • Balans
  • juni 2008
  • Samenvatting

    Inlichtingendiensten lezen onzebankafschriften en onze e-mails. Zeluisteren onze telefoongesprekken af.Camera’s en satellieten houden ons overal inde gaten. De overheid weet inmiddels opelk moment van de dag waar we zijn, wie webellen en welke websites we bezoeken. Enpolitie en inlichtingendiensten krijgen nogsteeds meer bevoegdheden.Het oude principe van onze rechtstaat – jebent onschuldig totdat het tegendeel isbewezen – wordt meer en meer verlaten.Iedere burger vormt nu een potentieelrisico, en moet in de gaten wordengehouden. Wonderlijk genoeg lijkt bijnaniemand zich druk te maken over dezegestage uitholling van onze privacy. Het isnu eenmaal nodig in de strijd tegen hetterrorisme, denken veel mensen. Maar demeeste maatregelen waren al bedacht voor9/11. En tot nu toe lijken de nieuwe,vergaande bevoegdheden van de overheidniet echt te hebben geholpen. De speld inde hooiberg vind je nu eenmaal niet door dehooiberg nog groter te maken.In Alles onder controle zet Bart de Koningalle ontwikkelingen op een rijtje. Hijbeschrijft wat men met de huidigetechnieken allemaal kan en doet, en legt uitwaarom de overheid de burgertegenwoordig niet meer vertrouwt. Eending is duidelijk: het is hoog tijd voor eendiscussie over onze privacy, onze rechtstaaten onze vrijheid.