Allemaal andersdenkenden

Auteur:Geert Hofstede

  • Nederlands
  • 431 pagina’s
  • Business Contact
  • juni 2005
  • Samenvatting

    Mensen uit andere landen denken, voelen en handelen anders dan wij hier gewend zijn. Ook landgenoten uit een andere streek of een andere sociale klasse gedragen zich vaak anders dan wij. In de open samenleving van vandaag komt iedereen veel vaker met deze andersdenkenden in aanraking dan vroeger. Voor de anderen zijn wij de andersdenkenden. Wat ons scheidt is de ‘cultuur’ waarin we zijn opgegroeid. Met cultuur wordt dan niet ‘beschaving’ bedoeld, maar de diepgewortelde en daardoor vaak onbewuste waarden die maken dat wat wij ‘normaal’ vinden anderen als abnormaal beschouwen, goed wat anderen slecht vinden, en vies wat voor anderen schoon is. Dit boek gaat in de eerste plaats over nationale cultuurverschillen, die de achtergrond vormen van veel internationale misverstanden en conflicten. Volgens Hofstede worden deze verschillen in essentie bepaald door vijf dimensies: de manier van omgaan met ongelijkheid, de mate waarin mensen geintegreerd zijn in groepen, het verschil in sociale rollen tussen mannen en vrouwen, de mate van tolerantie voor het onbekende, en de bereidheid tot opofferingen op de korte termijn, terwille van een beloning op de lange. Allemaal andersdenkenden levert op grond van deze inventarisatie een belangrijke bijdrage aan een betere verstandhouding tussen culturen, waar het gaat om samenwerking tussen politieke, non-profit en commerciele organisaties.