Algemene Nederlandse Spraakkunst set / druk 2

Algemene Nederlandse Spraakkunst set / druk 2


Redactie:Walter Haeseryn

  • Nederlands
  • 1717 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • november 1997
  • Samenvatting

    De Algemene Nederlandse Spraakkunst is een naslagwerk voor iedereen die streeft naar een correct en zorgvuldig gebruik van het Nederlands. De bijna 2000 pagina’s die de nieuwe editie telt, bevatten samen een vrijwel volledige beschrijving van de standaardtaal. De ANS is uitstekend bruikbaar als een vraagbaak bij taalproblemen. Het boek is een must voor de geschoolde neerlandicus, maar richt zich ook op de geinteresseerde leek: de gehanteerde terminologie sluit aan bij de traditionele schoolgrammatica.Het grote naslagwerk voor correct Nederlands is:- De neerslag van een decennium nieuw taalkundig onderzoek- De meest complete beschrijving van het hedendaagse Nederlands- Optimaal toegankelijk dankzij heldere doorverwijzingen en een gedetailleerd register