Algemene economische basisprincipes + Campus Credit Card

Algemene economische basisprincipes + Campus Credit Card


Auteur:J. de Jong

  • Nederlands
  • 249 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juni 2011
  • Samenvatting

    Algemene economische basisprincipes is geschreven voor eerste jaars HEO-studenten. Het boek behandelt kort en bondig de beginselen van de algemene economie en dan met name die principes die relevant zijn voor het bedrijfsleven.Je maakt met Algemene economische basisprincipes op een eenvoudige maar gedegen manier kennis met micro- en macro-economie, monetaire economie en internationale economie. Zij ontwikkelen een goed overzicht van de kansen en bedreigingen die vanuit de economische omgeving op bedrijven afkomen. Inzicht in de relevante economische aspecten helpt je te beredeneren hoe bedrijven het beste kunnen reageren op ontwikkelingen in de economische omgeving waarin zij opereren.Bij de 2e druk van Algemene economische basisprincipes is de inhoud herzien en zijn alle casussen geactualiseerd. Ook is er aandacht voor de kredietcrisis en wordt een apart onderwerp gewijd aan de Eurocrisis.