Aldus sprak Zarathoestra

Auteur:Friedrich Nietzsche

  • Nederlands
  • 327 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • april 2006
  • Samenvatting

    De ideeen Van Friedrich Nietzsche oefenen een grote invloed uit op het gedachtenleven van onze tijd, Als klassiek filoloog. dichter, wijsgeer en moralist heeft hij een enorme betekenis voor onze cultuur. Aldus sprak Zarathoestra is zijn belangrijkste werk. Nietzsche vereenzelvigt zich hierin met een heel vroege Perzische wijsgeer, de eerste die een onderscheid maakte tussen licht en donker, tussen goed en kwaad. Het is een verzameling briljante spreuken, zonder intellectuele toespelingen vol directe levenswijsheid. Wijsheid omtrent het leven zoals hij dat verstaat, leven dat op de spits gedreven wordt en dat tenslotte moet culmineren in zijn ideaal van de ‘Uebermensch’, De schrijver Hendrik Marsman verzorgde de inleiding en het voorwoord van deze klassieke uitgave.