Aldo van Eyck

Aldo van Eyck


Auteur:Aldo Van Eyck

  • Nederlands
  • 312 pagina’s
  • Thoth
  • november 1999
  • Samenvatting

    Aldo van Eyck is een van de belangrijkste architecten van deze eeuw. Tot zijn gerealiseerde werken in Nederland behoren ruim 700 speelplaatsen in Amsterdam, kerken in Den Haag en Deventer, woonhuizen, het Burgerweeshuis en het Hubertushuis in Amsterdam, het ESTEC-conferentiecomplex in Noordwijk en de Algemene Rekenkamer in Den Haag. Aldo van Eyck heeft zijn werk altijd verantwoord met motieven van emotionele, sociale en praktische aard. Doordrongen van de noodzaak van historische perspectieven in de architectuur, liet hij steeds zien dat de tegenstelling tussen het moderne en het traditionele een zinloze is. Zijn opvattingen over architectuur, zowel neergelegd in woord en geschrift als in zijn gebouwen, hebben het architectonisch denken diepgaand beA?nvloed.In dit boek worden voor het eerst al zijn belangrijke (gerealiseerde A©n niet-gerealiseerde) werken in binnen- en buitenland gepresenteerd. Meer dan zestig projecten komen aan bod, uitgebreid gedocumenteerd met tekeningen en foto’s. Elk project wordt toegelicht door een tekst die Aldo van Eyck schreef tijdens de ontwerpfase en waarin hij voor hem belangrijke ontwerpkeuzes uiteenzet. Dit oeuvre-overzicht wordt voorafgegaan door negen essays, waarin belangrijke aspecten van het werk worden besproken. Het boek besluit met een uitgebreide bibliografie en een volledig overzicht van Van Eycks ontwerpen en geschriften.