AIV

AIV


Auteur:Derksen & Crins

  • Nederlands
  • 656 pagina’s
  • Academic Service
  • 6
  • juli 2000
  • Samenvatting

    Dit boek is bedoeld als inleiding in de Automatisering van de InformatieVerzorging.Bij de opzet is uitgegaan van een uitwerking in de breedte om een totaalinzicht te geven. Dit gebeurt aan de hand van een raamwerk voor de automatisering van de informatieverzorging, dat bestaat uit de delen:- Organisatie van de informatieverzorging- Informatievoorziening- Transformatie van bedrijven- Systeemontwikkeling- Beheer van informatieverzorgingDe nadruk ligt op een integrale behandeling van de onderwerpen op basis van het raamwerk en de drie beschrijvingsniveaus: organisatie, informatievoorziening en informatietechnologie. Naast de vele praktijkvoorbeelden van verschillende bedrijven is er een integrale case opgenomen om de diverse onderdelen in een totaalverband te kunnen voorstellen.In de geheel herziene zesde druk van dit populaire leerboek zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie en de invloed daarvan op de organisatie en de informatieverzorging meegenomen. Dit betreft de ontwikkelingen die samenhangen met de nieuwe economie, e-business, e-commerce, balanced scorecard, kennismanagement, mobiele communicatie, internetwerken, multi-tier-systemen, CBD, XML, Customer Relationship Management, Enterprise Resource Planning, Supply Chain Management, DSDM, CMM en ITIL.