Afscheid van Nieuw-Guinea

Afscheid van Nieuw-Guinea


Auteur:M. Elands

  • Nederlands
  • 207 pagina’s
  • Thoth
  • april 2003
  • Samenvatting

    Op 1 oktober 1962 droeg Nederland het westelijk deel van Nieuw-Guinea over aan de Verenigde Naties. Zeven maanden later, op 1 mei 1963, droeg de volkerenorganisatie het gezag over het gebied op haar beurt over aan IndonesiA«. Nederland was zijn laatste koloniale bastion in a€?De Oosta€(TM) kwijt en de Papoea’s hun hoop op een eigen natie. Hieraan was een langdurig politiek conflict tussen Nederland en IndonesiA« voorafgegaan. Het was een conflict dat rond 1960 een steeds gewelddadiger karakter kreeg en dat in 1962 bijna uitmondde in een complete oorlog.In Afscheid van Nieuw-Guinea, het Nederlands-Indonesische conflict 1950-1962 staan de Nederlandse hoofdrolspelers van dit koloniale drama centraal. Na een uitgebreide weergave en analyse van alle politieke ontwikkelingen en de reacties daarop in parlement en pers komen de militaire gebeurtenissen in en rond Nederlands Nieuw-Guinea uitvoerig aan bod. De beschrijving van de primitieve omstandigheden waaronder ongeveer dertigduizend Nederlandse militairen moesten leven en werken en van de wijze waarop zij samen met de Papoeaa€(TM)s – burgers, politieagenten en militairen – het hoofd boden aan de Indonesische infiltraties, brengen deze roerige episode opnieuw tot leven. Duidelijk wordt dat veel veteranen met gemengde gevoelens op hun uitzending terugkijken. Een deel van hen heeft het tragische lot van de Papoeabevolking, dat als een rode draad door dit boek loopt, nooit helemaal kunnen of willen loslaten.