Afscheid van Maslow’s motivatietheorie

Afscheid van Maslow's motivatietheorie


Auteur:Dallas Cullen

  • Nederlands
  • 62 pagina’s
  • Academic Service
  • Samenvatting

    De behoeftenhierarchie van Maslow is een van de invloedrijkste motivatietheorieen van de eeuw. Maslows motivatietheorie was gebaseerd op waarnemingen bij apen en mensen in de jaren dertig. Een van de redenen van de populariteit van de behoeftenhierarchie is de impliciete rechtvaardiging van de macht waarmee het management is bekleed. Echter, uit recent onderzoek blijkt dat Maslow regelmatig de plank missloeg en dat zijn theorie vaak berust op ongeldig en ondeugdelijk onderzoek.