Afghanistan, een geschiedenis / druk 2

Afghanistan, een geschiedenis / druk 2


Auteur:Willem Vogelsang

  • Nederlands
  • 208 pagina’s
  • Bulaaq
  • januari 2002
  • Samenvatting

    Afghanistan is door zijn strategische ligging in Centraal-Azie al eeuwenlang een kruispunt van internationale wegen. Alexander de Grote trok er met zijn legers door, Ibn Battoeta en Marco Polo reisden er en islam en boeddhisme ontmoetten er elkaar. Het onherbergzame gebied is een lappendeken van volken en stammen.De afgelopen tweehonderd jaar is Afghanistan een speelbal geweest van grootmachten: Engeland maakte het tot een bufferstaat tussen India en aartsvijand Rusland en het Westen steunde er de strijd tegen de Sovjet-Unie en tegen het fundamentalistische regime van de Taliban. Tel daarbij op dat landbouwgrond uiterst schaars is en de bevolking behoort tot de armste van de wereld. Als er ooit rust komt kan Afghanistan echter uitgroeien tot een van de belangrijkste landen in de zeer olierijke regio. Afghanistan, een geschiedenis biedt geinteresseerden de historische achtergronden om de huidige en komende ontwikkelingen van land en regio op de voet te kunnen volgen. Dr. Willem Vogelsang is historicus en verbonden aan de Onderzoekschool voor Aziatische, Afrikaanse en Amerindische Studies, Universiteit Leiden.De pers over de eerste druk:’Het beeld dat Vogelsang scherp en helder schetst, is er een van verregaande fragmentatie.’ – Internationale Spectator ‘… bevat […] een schat aan feiten.’ – Algemeen Dagblad ‘Wie dit boek leest, vergaart een rijkdom aan kennis.’  – Contouren