Administratie en Winstbelasting

Administratie en Winstbelasting


Auteur:H. Beckman

  • Nederlands
  • 306 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • oktober 2007
  • Samenvatting

    Het studieboek Administratie en winstbelasting behoort tot de Serie Voortgezette studie in het Boekhouden en vormt daarin een zelfstandig boek. Het centrale thema van dit boek is de berekening van de belastbare fiscale winst en de verantwoording van de belastinglast en de belastinglatenties in de jaarrekening. In verabnd met de verantwoording in de jaarrekening komt aan de orde de resultaatmethode en de balansmethode.Het boek is opgebouwd uit een theoriedeel en een opgavendeel. Het theoriedeel bestaat ui acht hoofdstukken die elk op dezelfde wijze zijn opgebouwd.