Adaptief behandelen op school

Auteur:E.C. van Doorn

  • Nederlands
  • 205 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • juni 2008
  • Samenvatting

    Adaptief onderwijs staat voor onderwijs waarin de psychologische basisbehoeften van de leerling aan autonomie, competentie en relatievormingen centraal staan. Adaptief behandelen staat voor een attitude van de hulpverlener waarin psychologische basisbehoeften van de leerling, diens ouders, de leraar en het belang van de klas alle meewegen bij de keuze voor interventies. In de diverse hoofdstukken van ‘Adaptief behandelen op school’ wordt uitgewerkt hoe dit keuzeproces verloopt.Kijkend door de bril van de psycholoog of de psychiater wordt in deze uitgave meegedacht over de probleemleerling op school onder het motto ‘de beste preventieve actie is optimalisatie van de normale ontwikkeling’. Elk hoofdstuk start vanuit verhalen over kinderen, waarbij de probleemleerling zelf steeds centraal staat en blijft staan. Gedrag dat vragen oproept, wordt geplaatst op een continuum van normaal tot problematisch. In schrijfstijl en via de vele voorbeelden worden theoretische referentiekaders direct gekoppeld aan de dagelijkse praktijk op school en thuis. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder meer de zich ontwikkelende persoonlijkheid, cognitieve ontwikkeling en intelligentie, de rol van ouders en school bij (het herstel van) de normale ontwikkeling en voorwaarden voor goede interventies. Ook zijn drie hoofdstukken gewijd aan de verschillende groepen van probleemleerlingen. Het boek sluit af met een hoofdstuk over begeleiding van de leerkrachten.Gelijktijdig met ‘Adaptief behandelen op school’ verscheen bij dezelfde uitgever het boek ‘Ontwikkeling & leren; psychiatrie op school’. Beide uitgaven zijn complementair, maar ook afzonderlijk van elkaar goed te gebruiken. De auteurs Frida van Doorn (GZ- en schoolpsycholoog) en Fop Verheij (hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie) zijn beiden werkzaam bij de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC-Sophia te Rotterdam. Het boek is een gezamenlijke krachtsinspanning, gedragen door een jarenlange samenwerking.