Adam zaait radijzen

Adam zaait radijzen


Auteur:Rikkert Zuiderveld

  • Nederlands
  • 50 pagina’s
  • Brandaan
  • september 2011
  • Samenvatting

    IN 40 sonnetten kruipt Rikkert Zuiderveld dicht op de huid van verschillend bijbelse personages en heeft daarbij gezocht naar raakvlakken met de mens van nu. Veel van hun dromen, angsten en vragen zijn niet veel anders dan de onze. Daarnaast vindt de aandachtige lezer in de verhalen van hun levens verwijzingen naar de persoon en het werk van Christus; ook die heeft hij in de verzen verweven.