Acute psychiatrie

Auteur:B.P.R. Gersons

  • Nederlands
  • 383 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • 3
  • februari 1995
  • Samenvatting

    Mensen in psychische nood melden zich niet keurig volgens afspraak en tijdens kantooruren. Hun spanningen en angsten komen onverwachts tot uitbarsting en er moet acuut hulp worden geboden. Alleen is de vraag: Hoe doe je dat? Welke methodieken bieden kans op succes? Op basis van zijn ruime ervaring biedt Gersons op deze vragen praktische, theoretisch goed gefundeerde antwoorden.