Actuele Criminologie

Actuele Criminologie


Auteur:J.J.M. van Dijk

  • Nederlands
  • 408 pagina’s
  • SDU
  • augustus 2009
  • Samenvatting

    Deze uitgave is zowel geschreven voor studenten als voor anderen die in de criminaliteitsproblematiek zijn geinteresseerd. Het boek geeft een overzicht van de belangrijkste criminologische theorieen en onderzoeksresultaten. De auteurs schetsen hoe criminologische kennis in Nederland en elders wordt toegepast in de praktijk. Aan de orde komen ook de opsporing door de politie, de afdoening van strafzaken door officieren van justitie en rechters en de tenuitvoerlegging van straffen. Afzonderlijke hoofdstukken zijn gewijd aan de verschillende vormen van criminaliteitspreventie door gemeenten, bedrijven en particulieren, alsmede aan de victimologie. Tenslotte worden enkele bijzondere onderwerpen behandeld, zoals criminaliteit en minderheidsgroepen, de aanpak van de georganiseerde misdaad en het Nederlandse drugsbeleid.Prof. dr Jan van Dijk is hoogleraar Victimology, Human Security and Safety bij het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT). Mr dr Irene Sagel-Grande is UHD bij de afdeling Law in Europe van de Rijksuniversiteit Groningen en Head Scientific Research Unit bij de Stichting EuroMoS in Amsterdam.Drs Leo Toornvliet was docent criminologie aan de Universiteit Leiden en aan de opleiding Integrale Veiligheidskunde van de Haagse Hogeschool.