Acht filosofische miniaturen

Acht filosofische miniaturen


Auteur:Herman Philipse

  • Nederlands
  • Home Academy Publishers
  • december 2005
  • Samenvatting

    Dit hoorcollege is een wandeling met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de wijsbegeerte en is bedoeld voor geinteresseerden zonder veel wijsgerige achtergrondkennis. In dit college is ervoor gekozen uit te gaan van het werk van acht individuele filosofen. Kernpunten uit hun denken worden telkens een uur geschetst. Het doel van deze lezing is bij het publiek liefde op te wekken voor de immense ideeenrijkdom van de westerse wijsgerige traditie.Dit product is tot stand gekomen in samenwerking met Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Kijk voor meer informatie over Studium Generale op http://www.sg.uu.nl