ABC van een onderzoeksopzet

ABC van een onderzoeksopzet


Auteur:G. Kuypers

  • Nederlands
  • Coutinho
  • januari 1995
  • Samenvatting

    Er zijn al heel wat boeken en boekjes op de markt over het schrijven van scripties, proefschriften e.d. Het gaat daarin dan bijna uitsluitend over de laatste fase van het onderzoek: het op papier zetten. Veel mensen zijn, echter allang voor die laatste fase gestrand en wel, In vee gevallen, door de gebrekkige opzet van hun onderzoek. Dit boekje geeft Iedereen die met het opzetten of ook het opdragen van onderzoek te maken heeft, een krachtig instrument in handen om het gestelde doel te bereiken. De principes van goed onderzoek blijken van zo algemene aard te zijn dat zij opgaan voor studenten van alle disciplines op alle niveaus van onderzoek van werkstuk tot roefschrift. Ook degenen die tot taak hebben studenten te begeleiden kunnen met dit ABC hun inzicht ‘n deze materie verscherpen en ertoe bijdragen, dat hun leerlingen minder vaak de mist in gaan.