Aardschok – Bliksemflits

Aardschok - Bliksemflits


Auteur:Wil Uitgeest

  • Nederlands
  • 334 pagina’s
  • Christofoor
  • juni 1999
  • Samenvatting

    In Aardschok – Bliksemflits waagt Wil Uitgeest zich in het avontuur dat schilderkunst in de twintigste eeuw heet. Ze ontdekt dat er op alle fronten grenzen doorbroken worden. Dat blijft overigens niet beperkt tot de schilderkunst. In de formeelabstracte kunst Lijkt het of de grens van de materie zelf wordt opgelost, om door te dringen tot in de meest ijle verten. In de meer expressionistisch georienteerde kunst wordt door de bewustzijnsgrens heen gestoten, om af te dalen tot in de duistere spelonken van de ziel. Als verrassende derde richting ziet de auteur kunstuitingen die de menselijke vrijheid als thema hebben. Gaandeweg ontdekt Uitgeest een samenhang tussen deze verschillende kunstuitingen en de verschuiving die momenteel Lijkt plaats te vinden in het beleven van de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid. Uitgeest ziet kunstenaars als verkenners op het grensvlak van materie en bewustzijn. Zij pleit er op een heel oorspronkelijke manier voor dat de wetenschap hun ontdekkingen serieus neemt.