Aardrijkskunde is overal

Aardrijkskunde is overal


Auteur:Jan Karel Verheij

  • Nederlands
  • 368 pagina’s
  • Cantal Uitgeverij
  • augustus 2007
  • Samenvatting

    De kwaliteitsdiscussie gaat over het onderwijs in de volle breedte: van basisschool tot hoger onderwijs. Een van de punten die in die discussie steeds terugkeren, is de balans tussen kennen en kunnen, tussen kennisbasis en vaardigheden. Deze discussie mag niet voorbij gaan aan vakdidactische handboeken. De auteurs van Aardrijkskunde is overal laten zien dat zij goed naar de discussie hebben geluisterd. Wat het meest opvalt aan de geheel nieuwe uitgave van dit handboek, is de ruime aandacht voor de aardrijkskundige kennisbasis die studenten in de lerarenopleiding zich eigen moeten maken. Op een aantrekkelijke manier biedt dit boek de aardrijkskundige begrippen en inzichten die tot de bagage zouden moeten behoren van iedere leerkracht in de basisschool.