Aardrijkskunde & Didactiek / Bronnenboek

Auteur:Jos Blokhuis

  • Nederlands
  • 316 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juli 2002
  • Samenvatting

    Bij de herziening van Aardrijkskunde & Didactiek 2 krijg je nu ook Pabowijzer, de online studiehulp waarmee je gemakkelijk en slim studeert.De herziening heeft geresulteerd in een Bronnenboek met een geheel nieuwe opzet: eigentijds, flexibel, interactief en fullcolour. De thema’s worden niet alleen vanuit de ruimtelijke dimensie benaderd, ook economische, sociale, politieke, culturele, natuurlijke en historische dimensies worden belicht. Door de koppeling aan een cd-rom met toetsmateriaal, leerroutes en verwerkingsopdrachten kan de pabo-student de leerstof voor het overgrote deel zelfstandig verwerken. Ook kan hij zijn vorderingen volgen en evalueren. Uitgangspunt vormen de kerndoelen basisonderwijs. De leerstof is aangepast aan het eindniveau van de basisvorming, zodat de toekomstige leerkracht later over voldoende kennis beschikt. Bronnenboek en cd-rom zijn opgebouwd volgens het principe waarnemen, beschrijven, verklaren, generaliseren en waarderen. Een heldere, studentgerichte structuur maakt het Bronnenboek geschikt voor diverse onderwijsvormen. Met de Card bij de herziening krijg je toegang tot de vele extra’s van Pabowijzer: digitale toetsen met feedback, samenvattingen en nog veel meer.