Aanvankelijk En Technisch Lezen

Aanvankelijk En Technisch Lezen


Auteur:H. Huizenga

  • Nederlands
  • 190 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • april 2000
  • Samenvatting

    Aanvankelijk en technisch lezen is een inleidend boek over de belangrijkste aspecten van het onderwijs in het aanvankelijk en technisch lezen. Het boek besteedt onder meer aandacht aan de deelvaardigheden, leesstrategieen en de voordrachtsaspecten. Ook de leesontwikkeling bij kinderen en het stimuleren van de beginnende geletterdheid bij peuters en kleuters komen aan de orde. Centraal staan de verschillende manieren waarop een leerkracht instructie kan geven in zowel het aanvankelijk als technisch lezen. Het boek besteedt ruime aandacht aan observatie en evaluatie en de hulp aan kinderen met leesproblemen. Ook de meest recente leesmethodes worden besproken. Aanvankelijk en technisch lezen geeft een geintegreerde behandeling van aanvankelijk lezen en (voortgezet) technisch lezen, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar het aanvankelijk lezen.